Asfaltskæring til fjernvarme i Søborg

I alt skal der lægges stikledninger ind til 1.300 boliger, når fjernvarmen skal udbygges i den sydlige del af Gladsaxe Kommune. Herlev Diamanten skærer asfalt og borer huller i husene, så stikledningerne kan lægges ind til boligerne med mindst mulig gene for beboerne.

Fjernvarmesystemet er robust og er med til at øge forsyningssikkerheden. Infrastrukturen har en lang levetid, og det er muligt at udfase miljøbelastende energiproduktion til fordel for grønne kilder over tid. Fjernvarmeudbygningen er dog et stort anlægsprojekt, der indebærer både støjmæssige og trafikale gener, og som kommer til at påvirke byrummet betydeligt frem mod 2030. Herlev Diamantens asfaltskæring er en del af løsningen på denne udfordring.

Asfaltskæring sikrer fremdrift

I stedet for at bryde asfalten op og grave, er asfaltskæring til fjernvarme en oplagt metode, fordi den er mere skånsom over for den omkringliggende vejbelægning, og fordi den er mindre tidskrævende og økonomisk fordelagtig.

I projektet har det desuden været en stor fordel at vælge asfaltskæring, fordi asfalten kan skæres flere måneder inden entreprenøren efterfølgende skal lægge stikledningerne i jorden. Tracéet kan efter skæring stå uden afdækning, indtil det skal åbnes, når entreprenøren er klar. Det betyder, at generne minimeres for beboerne i Søborg.

Herlev Diamanten har konstant to-tre medarbejdere på projektet for at bore huller og servicere fjernvarmeprojektet, og dertil kommer asfaltskæring cirka en gang ugentligt. Herlev Diamantens kapacitet til at løse opgaven effektivt har dermed været med til at sikre, at fjernvarmeprojektet skrider effektivt fremad.

Skæring betyder færre huller i vejen

Hver bolig, som skifter til fjernvarme, sparer
gennemsnitligt miljøet for cirka fire tons CO2 om året. Det svarer
til udledningen fra en bil, der kører frem og tilbage mellem København og
Beijing næsten to gange. Der er altså masser af grøn værdi i omlægningen til
fjernvarme.En ofte overset fordel ved asfaltskæring frem for
traditionel opbrydning er, at man ikke ødelægger laget nedenunder.

En traditionel opbrydning og efterfølgende asfaltering kan give sammensynkning – såkaldte ’vinterhuller’ i vejen. Det slipper beboerne i Søborg for, når Herlev
Diamanten skærer asfalt i forbindelse med fjernvarmeprojektet.