Skæring af betonpiller til ny jernbanebro fra tømmerflåde

Som led i byggeriet af en helt ny klapbro over Guldborg Sund, har Herlev Diamanten skåret bropiller med specialværktøj. Arbejdet er foregået fra en tømmerflåde.

Kong Frederik IX’s bro over Guldborg Sund skal være klar til den dobbeltsporede jernbane, der binder Europa sammen, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029. Derfor får den eksisterende klapbro en opgradering i form af en søster, så den også er klar til den nye, klimavenlige transportkorridor.

Bropillerne til den nye bro er boret ned i havbunden, og de skulle skæres til, så de var klar til at man kunne bygge oven på dem. Hver bropille måler 180 centimeter i diameter, og de havde hver en jernkappe på 2,5 centimeter hele vejen rundt. Det var derfor en opgave, der krævede kreativitet, specialværktøj og ekspertise.

Herlev Diamanten - Diamantskæring

Specialopgave til søs

Herlev Diamanten havde til opgave at skære tværs igennem bropillerne for Aarsleff, så entreprenøren kunne komme videre med byggeriet af den nye jernbanebro.

For overhovedet at tilgå bropillerne var det nødvendigt at sejle mandskab og værktøj ud til dem på en tømmerflåde. Desuden var det nødvendigt at fragte ferskvand med ud på tømmerflåden. Det skyldtes, at saven, der skærer med en diamantwire, har behov for køling med ferskvand – og den tåler ikke saltvand. Selve wiren kunne dog godt køles med saltvand, derfor medbragte Herlev Diamanten også en pumpe til saltvand.

Wireskæring som løsning

Skæring med wiresav blev valgt i dette tilfælde, fordi konstruktionen var ekstra tyk, og almindelig diamantskæring derfor var utilstrækkelig. Wireskæring bruges typisk i tykke betonkonstruktioner som søjler, vægge og fundamenter, hvor det ikke er muligt at komme til med diamantklingen.

Wireskæringen blev udført med en stålwire, besat med ringe af kunstigt fremstillede industridiamanter, som blev trukket omkring bropillerne. Bropillerne var beklædt med en tyk jernkappe, og det krævede den helt rigtige wire.

Opgaven krævede både nytænkning og faglig ekspertise, og det var nødvendigt at have en smed ud på tømmerflåden for at sikre, at den kunne sidde i den rigtige højde og skære.

Med hurtig og kompetent skæring sikrede Herlev Diamanten, at arbejdet med den nye jernbaneklapbro, kan skride fremad som planlagt.